Salgsbetingelser

Partene

 • Partene: Selger er Swahn Coaching for nettsiden lopedilla.no, lopedilla.mvt.so og everfit.io, Frøsetvegen 19, 7290 Støren, hei@ptorsika.no, org.nr: 926 895 834 og betegnes videre som selger/selgeren.
 • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes videre som kjøper/kjøperen.

Opphavsrett

 • Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov eller direkte og skriftlig avtalt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.
 • Alt av materiale, inkludert treningsvideoer produsert av Swahn Coaching er underlagt copyright ©.

Bruk av våre produkter / Disclaimer

 • Alt av materiale på nettsidene – lopedilla.no, lopedilla.mvt.so og everfit.io – skal brukes til generelle kunnskapsformål og er ikke ment som medisinsk råd eller informasjon. Dersom du mistenker en medisinsk tilstand, rådfør deg med lege. Det er anbefalt å konsultere med lege før du begynner med et treningsprogram.

Angrerett

 • Ved kjøp av digitale produkter og digitale tjenester får du tilgang til materialet umiddelbart etter kjøpet. Du samtykker til at leveringen påbegynnes umiddelbart, og at du derfor ikke har angrerett på kjøpet, jf. angrerettslovens § 22 bokstav n.
 • Hvis det mot formodning skulle dukke opp feil med en digital ytelse som selger ikke klarer å reparere innen rimelig tid, har kjøper rett til prisavslag eller full refusjon innen 14 dager.

Betaling

 • Betaling av alle bestillinger gjort på nettsiden ptorsika.no skjer via kortbetaling eller PayPal.
 • Betaling av alle bestillinger gjort på nettsiden lopedilla.mvt.so skjer via kortbetaling.
 • Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
 • LopedillaPtorsika.no tilbyr digitale produkter som online treningsprogrammer og online coaching, og dermed får kjøper tilgang til materialet umiddelbart etter kjøpet.

Levering

 • Levering er skjedd når kjøperen, eller heans representant, har overtatt varen.
 • Ved bestillinger gjort på nettsiden lopedilla.mvt.so får kjøper tilgang med det samme; på nettsiden  everfit.io får kjøper tilgang til produktet innen 24 timer, men oftest tidligere.
 • LopedillaPtorsika.no, lopedilla.mvt.so og evermore.io tilbyr digitale tjenester som onlinekurs og online coaching. Kundeforholdet oppstår idet selgeren har mottatt betaling for digitale tjenestene.
 • Kjøperen forstår at tilgang til coachingplatformen/ treningsappen evermore.io blir opprettet innen 24 timer etter mottatt betaling. Les mer om hvordan online coachingen foregår HER.

Markedsføring:

Ved  å akseptere salgsvilkårene godtar kjøper at det kan sendes markedsføring via e-post.

Noe du lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt. 🙂